книги

Повний збірник творів Т.Г.Шевченка. 1914 рік

твори тараса шевченко 1914
Автор kobzar

Повний збірник творів Т.Г.Шевченка під редакцією Дмитра Дорошенка, з портретом поета, його біографією, критичною статтею, і 50 малюнками художника Б. Смирнова. Перше видання. Катеринослав. Видання Л.М. Ротенберга, 1914 рік.

Над створенням цієї книги працював український політичний діяч, дипломат, історик, публіцист, літературознавець, бібліограф, засновник «Просвіти» на Катеринославщині, член Київського товариства старожитностей і мистецтв – Дорошенко Дмитро Іванович (1882-1951), який пізніше, в травні-листопаді 1918 року, був міністром закордонних справ Української Держави.

Повний збірник творів Т.Г.Шевченка. 1914 рік

Зайва річ казати про могучий вплив Шевченкової поезії на українське письменство і на весь український рух.

Звісні слова А. Григорьева, який назвав Шевченка “Послѣднимъ кобзаремъ и первымъ великимъ поэтомъ новой великой литературы славянскаго міра”, дуже добре малюють нам вагу Шевченка для українського письменства, котре він справді ввів до гурту світових літератур.

Повний збірник творів Т. Г. Шевченка

З часу Шевченка письменство наше стало на зовсім певну путь, твердо засвоївши собі демократичні й народолюбні принципи. Після Шевченка не могло вже бути ніякого хитання в справі, кому й за-для чого має служити друковане українське слово.

Слова Куліша про те, що все, що тільки є дійсно людського в Україні, йде під стягом Шевченка, мають в собі велику істину, яка стоїть непохитно досі й стоятиме певно до того часу, доки заповіти і шевченкової поезії ставитимуться в сфері ідеалів.

Слава Шевченкова росте з кожним роком і вже тепер, при всіх сприяючих умовах, можна сказати, що немає в Росії другого поета, якого б так знала народня маса, як в Україні знають і—треба додати шанують Шевченка.

Найвищим актом цієї пошани має стати монумент Шевченкові у Київі, на який дрібними жертвами зібрано вже дуже показну суму грошей. Коли в Україні російській (на той момент окупованій російською імперією) ім’я Шевченка давно стало улюбленим і відомим, то в Галичині слава Шевченка ще давніше зробилась просто предметом культу.

твори шевченка

Там, на тому клаптикові української землі, де твори Шевченка вивчаються, починаючи од сільської школи до університету, там його ім’я зробилося символом цілого руху, живим втіленням найвищих громадських ідеалів. Пам’ятники Шевченкові вже почали ставити по галицьких селах, а найкращою пам’яткою геніальному поетові служить Наукове товариство імені Шевченка у Львові, яке сповняє роль національної академії наук для всіх частин нашої землі.

творчість тараса шевченка

Від редактора “Повний збірник творів Т.Г.Шевченка” Дмитра Дорошенка. 1914 рік

Повний збірник творів Т.Г.Шевченка

Видання наше має на увазі подати до рук шановній громаді, по змозі, все, що вийшло з-під пера великого українського поета, отже-не тілько поезії, але й повісті, драматичні уривки, як українською, так і російською мовами. На великий жаль, через технічні перешкоди не можна було друкувати в цьому виданні дневника Шевченкового і його листів, — вони будуть випущені незабаром окремим додатком.

Поезії друкуємо, певна річ, тією мовою, якою вони були написані, прозу ж (повісті) даємо в перекладі на українську мову, ідучи за прикладом передних українських виданнь, а також зважаючи на те, що повісті Шевченкові мають переважно інтерес біографічний і своєю художньою вартістю не можуть і рівнятися до його поезій рідною мовою.

Повний збірник творів Т.Г.Шевченка

Більшість перекладів належить небіжчику О. Я. Кониському; повість »Близнятає тілько з початку переложена їм, решта ж перекладу належить С. О. Ефремову. Повість »Прогулка з приємністію « переложена С. О. Будою вкупі з редактором цього видання. Усім перекладчикам, а також О. І. Лотоцькому, що, як душеприказчик літературної спадщини О. Я. Кониського, дозволив передруковати його переклади, складаю найщирішу подяку.

Мушу зазначити, що деякі переклади неб. О. Я. Кониського, видані первісно в Галичині, де їх видимо пристосовано до місцевих одмін української літературної мови, довелося іноді виправляти, щоб наблизити до мови України наддніпрянської.

Поезії Шевченка передруковано з видання В. Яковенка 1911 року, редактированого В. М. Домaницьким, при чому бралися на увагу де-які варіанти, зазначені в його ж таки “Критичному розслідi творів Шевченка” (“Кіевская Старина” 1906 року) і з видання Наукового Товариства імени Шевченка (Львів, 1910) під редакцією Івана Франка.

Друкуючи російські поеми Шевченка, ми користувалися виправками, недавно опублікованими Д. П. Зайцевим (“Русскiя поэмы Шевченка”, Харьк. 1913).

антікварна книга тарас шевченко

На цім місці мушу зазначити, що догляд за друкуванням більшої частини видання (увесь прозовий одділ) мав М. К. Новицький, якому, а також і всім, хто допомагав міні порадами і вказівками, складаю свою щиру подяку.
Дмитро Дорошенко.

тарас шевченко

Ця книга в володарській обкладинці належала відомому українському митцю-графіку, співавтору дизайну перших українських гривень – Василю Лопаті, про що свідчить супер-екслібріс В.Л. на корінці книги.

Разом з цією книгою, радимо ознайомитись з описом репринтного видання Кобзар 1860 року.

Про автора

kobzar

Культурний простір Kobzar - це бібліотека антикварних книг, галерея живопису, сучасного мистецтва та графіки, виставка предметів старовини і онлайн аукціон.

Ми допомогаємо реставрувати антикварні книжки, консультуємо по вопросах купівлі-продажу живопису, книг, меблів для бібліотек, та предметів старовини.

Будь ласка, прокоментуйте